20201102173732

තත්ත්ව පාලනය/සහතික

සහතික

ISO9001

CE සහතිකය

CE සහතිකය

ROHS සහතිකය

FCC සහතිකය

EMC සහතිකය

QC පැතිකඩ

TURBOO Universe Technology Co. LTD යනු අධි තාක්‍ෂණික ව්‍යවසායකි, එය 2006 සිට ටර්න්ස්ටයිල් ගේට්ටු සඳහා විශේෂීකරණය වේ. එය චීනයේ ස්වයංක්‍රීය බාධක හැරවුම් ගේට්ටු නිෂ්පාදනය කරන ඉහළම 3 නිෂ්පාදකයා වේ.
අපට ෂෙන්සෙන් නගරයේ වර්ග මීටර් 20000ක අපේම කර්මාන්ත ශාලාවක්, වර්ග මීටර් 500කට ආසන්න රසායනාගාරයක්, වර්ග මීටර් 400ක ප්‍රදර්ශනාගාරයක් ඇත.පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය මණ්ඩලය 50+ ඇතුළුව, අපට සේවකයින් 250 කට වඩා ඇත.තාක්ෂණික සහ සැලසුම් පිළිබඳ පේටන්ට් බලපත්‍ර 150+ කට වඩා තිබේ.එය උසස් තත්ත්වයේ හැරවුම් බාධක ගේට්ටු සහ හොඳ නඩත්තු සේවාවක් සැපයීමට Turboo සහතික කරයි.

Turboo හට අමුද්‍රව්‍ය, උපාංග සහ නිමි භාණ්ඩ මත දැඩි තත්ත්ව පාලනයක් ඇත.සෑම ගේට්ටුවක්ම නැව්ගත කිරීමට පෙර වයස්ගත පරීක්ෂණ සිදු කරනු ඇත.අපි සාමාන්‍යයෙන් පරීක්‍ෂණ ඡායාරූප සහ පරීක්‍ෂණ වීඩියෝ පාරිභෝගිකයන් සඳහා තබා ගනිමු.