20201102173732

විසඳුම්

අභිරුචිගත කරන ලද අලංකාර වේග දොරටුව

ප්රචාරණ ආරක්ෂණ ලෝහ දොරවල්

ප්‍රජා ප්‍රවේශ ඉලෙක්ට්‍රොනික ද්වාරය ස්වයංක්‍රීය ප්‍රචාරණ පැද්දීමේ දොර

බුද්ධිමත් ප්‍රචාරණ ඇලුමිනියම් මිශ්‍ර ලෝහ ප්‍රධාන දොර


පසු කාලය: පෙබරවාරි-28-2022