20201102173732

අපව අමතන්න

Turboo Universe Technology Co., Ltd.

දුරකථන: +86-755-23307132

දුරකථනය:+86 13066939879

විද්යුත් තැපෑල:sales@gateory.com 

විද්යුත් තැපෑල:support@gateory.com

ලිපිනය: ගොඩනැගිල්ල#1, අංක 1134, Guanguang පාර, Guihua Community, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen 518110

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න